Topologie sieci komputerowych

Topologia sieci komputerowej określa relację pomiędzy urządzeniami w sieci, połączenia między nimi oraz sposób przepływu danych. Topologię należy rozpatrywać w dwojaki sposób, w sposób fizyczny (zwany topologią fizyczną) oraz logiczny (zwany topologią logiczną). Topologie fizyczne odzwierciedlają fizyczne rozmieszczenie urządzeń w sieci oraz połączenia między nimi: Topologia magistrali magistrala
star W tej topologii wszystkie urządzenia podłączone są do centralnego punktu, stanowiącego punkt dostępu do sieci. Dawniej punkt ten stanowiły koncentratory (ang. hub), obecnie natomiast stosuje się przełączniki (ang. switch). W lokalnych sieciach jest to najczęściej spotykana topologia, ponieważ jest prosta w zaprojektowaniu, budowie oraz rozbudowie, odporna na awaria i łatwo zarządzalna. Dodatkowym plusem jest fakt, iż można przy jej budowie wykorzystać różne media transmisyjne, takie jak miedziana skrętka, kabel światłowodowy czy fale radiowe (WLAN). Istotną wadę stanowić może natomiast koszt budowy, ponieważ wymagane jest zastosowanie dodatkowych urządzeń (switch’y) oraz wiele metrów okablowania. Topologia gwiazdy rozszerzonej gwiazda-rozsz Rozwinięcie topologii gwiazdy stosowane w dużych sieciach LAN oraz w sieciach kampusowych. Topologia pierścienia topologia-pierscienia W tej topologii każde urządzenie podłączone jest z dwoma sąsiadami, tworząc zamknięty krąg. Podobnie jak w przypadku topologii magistrali, przy budowie nie stosuję się dużej ilości okablowania oraz brak jest konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. Ponadto można wykorzystać różne media transmisyjne, począwszy od kabla koncentrycznego, po skrętkę miedzianą, aż do kabli światłowodowy
siatka-lan Topologia stosowana przy budowie rozległych sieci, polegająca stosowaniu nadmiarowych połączeń pomiędzy urządzeniami w celu zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa i niezawodności działania sieci. Topologie logiczne określają sposób przepływu danych w sieci: punkt-punkt Topologia punkt-punkt – w tej topologii przesył danych odbywa się tylko pomiwielodostep Topologia wielodostępowa – w tej topologii przesył danych odbywa się poprzez jedno medium transmisyjne (np. kabel koncentryczny), które współdzielone jest przez wiele urządzeń. Urządzenie transmitujące dane wysyła je do wszystkich (ang. broadcasting), ale tylko urządzenie, do którego dane były adresowane odczytuje je, pozostałe urządzenia je ignorują.

Floodlights For Sea Link Underbelly

Having bright, efficient lighting in both the home and the office is an ever growing important issue. Energy Savings: You can install energy-saving bulbs in many of our fixtures. Nevertheless, Wall mounted indoor led flood lights the majority of American families still believe that the price of LED bulbs is much higher than 40 watt or 60 watt incandescent bulbs; they would rather buy fluorescent bulbs than LED bulbs.

You could shave as much as 70% off your energy usage compared to incandescent lighting with similar luminosity. The medium light mode works like a simple timer Super bright yard led flood light mode, providing medium brightness from evening to morning. This is a great and reliable solar powered spotlight with an upgraded frosted solar panel.

Just as a flood describes water overflowing its boundaries, a flood light is defined as a luminaire that spreads light beyond the boundaries of other (more focused) lights. As a result of this the lights are able to use far less energy and this makes them much more energy efficient.

Above we have taken a look at a few of the benefits to installing LED flood lights. The Hyperikon LED Stadium floodlight is one of the Brightest Outdoor Led Flood Lights, emitting up to 26,000 lumens at a power rating of only 200 watts. Mostly, they are used in outdoor lighting where much light is desired.

Solar flood lights are strictly for outdoors. Solar lights use LED bulbs since they are more energy-efficient and durable compared to standard bulbs. LED, incandescent, and compact best outdoor led flood light fluorescent bulbs are rated by the number of lumens they produce. This is because LED lights have a longer lifespan than any other ordinary lights people usually use before.

Dodaj komentarz